İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Duyuruya Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1.htm

Yayın Tarihi: 22/05/2018
Okunma Sayısı: 2460