1. Adım

Çalışan Temsilcisi Belirleme

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde; bir.

● 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde; iki.

● 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde; üç.

 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde; dört.

● 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde; beş.

● 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde; altı.

♦ Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

♦ İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

 

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

♦ Belirli süreli veya geçici işlerde a ve b maddeleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde b maddesi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde c maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Yayın Tarihi: 02/11/2015
Okunma Sayısı: 5573