3. Adım

EK-3

OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

OSGB:

Unvanı:

Yetki Belgesi Tarih ve No:

Adresi:

SGK Sicil No:

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi:                                 (saat/ay)

İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:                                           (saat/ay)

İşyerine verilecek diğer sağlık personelinin hizmet süresi:                             (saat/ay) 

Hizmet alan işyerinin:

Unvanı:

Adresi:

SGK Sicil No:

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

Tehlike sınıfı:                              Çalışan sayısı:                           Faaliyet alanı:                                                  

Hizmet verecek iş güvenliği uzmanının:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği:

Diploma Tarih ve No:

Belge sınıfı Tarih ve No:

Hizmet verecek işyeri hekiminin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Hizmet verecek diğer sağlık personelinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

                   İş bu sözleşme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre müştereken imzalanmıştır.           

                                                                                      Tarih        …./…./….

 

 İş Güv. Uzm.                         Diğer Sağlık Personeli                            İşyeri Hekimi                            

       İmza                                             İmza                                                    İmza

            

 

                                 OSGB                                                  İşveren

                                  İmza                                                     İmza

 

Word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 02/11/2015
Okunma Sayısı: 4830