6. Adım

Çalışan Sağlık Takip Dosyası

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÇALIŞAN SAĞLIK TAKİP DOSYASI

Birim Amirlerimize (İşverenlere) Duyuru:

Yarım Kapaklı Dosya: İçerisinde (Üzerinde Fotoğrafı Yapıştırılmış, Adı ve Soyadı İle Sosyal Güvenlik Sicil Numarası ve Çalıştığı Birimin Adı Yazılı Dosya)

Dosya İçerisinde Bulunması Gerekli Belgeler:

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ..1 Adet

2-Hizmet Belgesi ………………..1 Adet

3-Sağlık Kurulundan Alınmış Sağlık Raporu (Yalnız Engelliler İçin ):Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış en son tarihli Heyet Raporu.

4-İki Adet Vesikalık Fotoğraf

5-İkametgâh Adresi ve Telefonu(Kendisine Ulaşılabilecek Adres, Ev ve Cep telefonunun elle yazılmış beyanı, değişmesi halinde güncellenmiş hali) 

6-Meslekî Yeterlilik Belgesi

 

Açıklama: Devamlılık Gösteren Rahatsızlığı Olan Çalışanınız varsa bu çalışan içinde tek tabip den ya da varsa Sağlık Kurulundan aldığı en son Sağlık Raporunun fotokopisinin dosyaya eklenmesi sağlığının takibinin yapılması için gerekli olacaktır. Dosya Tanziminin en kısa zamanda yapılması,  Birim Amirlerimizin (işveren) tarafından personeline sağlık taraması yaptırması yönünden uygundur. Birim İçerisindeki Alt Birimler için , Yarım Kapaklı dosyalarda İstenilen Belgelerin Takıldığı dosyaları, Arşivleme Sistemine Uygun Klasör Dosyalara Birim, Birim takarlarsa daha düzenli olarak dosyalara ulaşılabilecektir. (Bir Birimde Çalışan Akademik ve İdari Personel, kadrolu işçi, geçici işçi, parttime öğrenci, veya başka kurumlardan görevlendirmeli çalışan personel dahil Sağlık Takip Dosyası) Yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 02/11/2015
Okunma Sayısı: 4508